Kalite Yönetim Sistemi

Emek Matbaacılık işleyen yapısı içerisinde gerekli çalışmaları yaparak kendisini, Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyumluluğunun kontrolü için MSA Certification Co., Ltd. şirketine 2012 yılında değerlendirtti. Denetleyici firma, Emek Matbaacılık'ın ISO 9001:2008 standart şartlarıyla uyumlu olduğunu aşağıda belirtilen kapsamlarda tespit ederek, KorQ-120608 sertifika numarası ile 03 Temmuz 2012 tarihinde Kalite Yönetim Sistem sertifikasını hazırladı..

 • Grafik Tasarımm
 • Reklam Malzemeleri Basımı
 • Tasarım ve Reklam Ajansı Hizmetleri
 • Matbaacılık için Hammadde, Makine ve Ekipmanların Satışı

 

ISO 9001:2008 Hakkında

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.

Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir.

 • Dış yararlar:
  Kuruluşun imajının güçlenmesi
  Müşteri memnuniyeti
  Müşteri artışı
  Rekabet gücünün artması
  Daha iyi tedarikçi ilişkiler
 • İç yararlar:
  Yönetimin etkinliği,
  Olumlu kültürel değişim
  KKalite bilincinin oluşması
  Daha iyi bir dokümantasyon
  Sistematikleşmek
  Standardizasyon ve tutarlılık
  Etkinlik ve üretkenlik artışı
  Maliyetlerin azaltılması

 


  


Emek Matbacılık Tüm Hakları Sakldır.